Moduł specjalny

PRO I/O-60 (G3) Sterowanie automatyką domową i urządzeniami zewnętrznymi, dodatkowa sygnalizacja, autootwieranie – do puszki elektrycznej Ø60 mm

Moduł specjalny

PRO I/O-60 (G3) Sterowanie automatyką domową i urządzeniami zewnętrznymi, dodatkowa sygnalizacja, autootwieranie – do puszki elektrycznej Ø60 mm

Index

PRO I/O-60 (G3)

Opis

Moduł przekaźnika dla paneli COMO do sterowania drugą bramą, automatyką domową i urządzeniami zewnętrznymi: dodatkowa sygnalizacja, otwieranie – montowany do puszki elektrycznej Ø60 mm

Wymiary (mm)

50x50x20

Wykonanie

Bez obudowy

Typ instalacji

– Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6
– Cyfrowy system PRO-A: 3 żyły

Pobór mocy w trybie czuwania

~0,6W

Zasilanie

15VDC / 40mA

Wyjścia

3 x złącza śrubowe (wyjście przekaźnikowe):
– styki przekaźnika NO/N/NC , max. 5A, 24VDC

Wejścia

3 x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO):
– podłączenie sygnału audio: „LINE”
– podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
2 x złącze śrubowe (wejście NO)
– podłączenie przyciski zwiernego, np. przycisk dzwonkowy

Cechy

– Załączenie wyjścia na 1s nastąpi:
1. po naciśnięciu klawisza F2 w odbiorniku
2. po wybraniu kodu w panelu poprzedzonego podwójnym naciśnięciem klawisza „kluczyk”
3. po przyłożeniu breloka zbliżeniowego ACC poprzedzonego naciśnięciem klawisza „kluczyk”
(czas załączenia wyjścia może być modyfikowany za pomocą programu komputerowego i opcjonalnego interfejs komputerowy PRO-USB)
– wyjście przekaźnikowe może pracować w trybie monostabilnym (chwilowym, zgodnie z ustawionym czasem) lub bistabilnym (Każdorazowe wywołanie załączenia przekaźnika zmienia jego stan na przeciwny – z ON na OFF i na odwrót)
– otwieranie drzwi w dowolnym momencie (bez konieczności odbierania rozmowy)
– automatyczne otwieranie drzwi podczas dzwonienia (możliwość zdalnego aktywowana tej opcji za pomocną np. zegara)
– możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie
– możliwa jest samodzielna praca modułu bez odbiornika oraz równoległa z odbiornikiem
– funkcja załączenia wyjścia podczas każdorazowego otwierania drzwi w panelu (czas załączenia wyjścia jest zgodny z czasem otwierania ustawianym w panelu (nie dotyczy otwierania z wejścia INPUT panelu)
– funkcję zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczep podłączamy do modułu, a panel załącza zdalnie otwieranie poprzez magistralę systemu (w takim przypadku elektrozaczep nie jest podłączany bezpośrednio do panelu)
– realizowane funkcje wybierane są przełącznikami na module
– załączenie wyjścia przekaźnikowego i reakcja na wejście zwiernie może być przypisane do kontentego adresu odbiornika lub do wszystkich odbiorników (niezależnie od adresu)
– obsługuje adresy odbiorników: 31 adresów (programowany przełącznikami na module) lub 1023 adresów (programowanych z komputera za pomocą opcjonalnego interfejsu PRO-USB)
– dla adresu 0 moduł współpracuje ze wszystkimi adresami w systemie
– funkcje przekaźnika mogą być dodatkowo ograniczone w zależności od adresu Interkomowego odbiornika (ta opcja może być modyfikowany tylko za pomocą programu komputerowego i opcjonalnego interfejs komputerowy PRO-USB)
– kompatybilny z całym systemem PRO
Przykładowe zastosowanie:
– automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. oświetleniem, roletami
– sterowanie drugą bramką: np. bramą wjazdową, szlaban
– jako dzwonek do drzwi
– jako dzwonek przy wejściu w którym nie ma panelu zewnętrznego
– dodatkowa sygnalizacja dzwonienia
– dodatkowe ręczne/automatyczne otwieranie drzwi
– różne zastosowanie w lokalach osób niepełnosprawnych
– uruchomienie przekaźnika podczas otwierania drzwi w systemie PRO (nie dotyczy otwierania z wejścia INPUT panelu) – funkcja obsługiwana przez panele FAM-PRO w wersji oprogramowania od v1.1.5 lub dla paneli serii COMO niezależnie od wersji oprogramowania

Pozostałe funkcje związane z 3 generacją modułu:
– programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)
– kompatybilne z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
– indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
– wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
– indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
– możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
– jedno oprogramowanie do obsługo wszystkich urządzań: PRO 3 Manager

popup