Interface komputerowy

PRO-USB 2.0 Interfejs komputerowy do zarządzania ustawieniami urządzeń PRO 3-generacji poprzez magistralę systemu domofonowego

Interface komputerowy

PRO-USB 2.0 Interfejs komputerowy do zarządzania ustawieniami urządzeń PRO 3-generacji poprzez magistralę systemu domofonowego

Interfejs umożliwia w łatwy i przystępny sposób obsługę z poziomu komputera PC dowolnego urządzenia serii PRO generacji 3. Dotyczy to
m.in. takich produktów jak panele COMO-PRO, monitory 7-calowe dotykowe GLASS-PRO oraz inne urządzenia PRO posiadające w nazwie „G3”.
PRO-USB podłączamy w dowolne miejsce magistrali działającego systemu PRO, a dzięki indywidualnym numerom każdego urządzenia
(Dev ID) możemy wyszukać i zarządzać ustawieniami wszystkich urządzeń w systemie (grupowo lub indywidualnie).
W panelach istnieje m.in. możliwość dodawania lub usuwania breloków zbliżeniowych (otwierających drzwi), przypisywanie przyciskom
dzwonienia adresów odbiorników, zmiana czasu otwierania drzwi, włączenie powiadomienia w odbiorniku o otwarciu drzwi brelokiem zbliżeniowym
oraz zarządzanie listą lokali. W odbiornikach natomiast możemy m.in. odczytać i modyfikować jego adres w systemie, adres interkomowy, zarządzać
głośnością dzwonka, rozmowy, zmienić melodię dzwonka oraz modyfikować parametry obrazu lub załączyć inne opcje (np.automatyczne kończenie
rozmowy po otwieraniu drzwi)
Każdy rodzaj urządzenia PRO generacji 3 posiada indywidualny zestaw ustawień, którymi możemy zarządzać za pomocą interfejsu. Ponad
to każde urządzenie ma możliwość ustawienia 4-cyfrowego hasła dostępu do ustawień (hasła w żaden sposób nie można zresetować ani odzyskać –
w przypadku zapomnienia hasła urządzenie należy odesłać do producenta wraz z dowodem zakupu – urządzenie zostanie przywrócone do ustawień
fabrycznych). Wszystkie ustawienia oraz bazę breloków zbliżeniowych można zapisać do pliku lub w chmurze (Dysk Google, DropBox).
PRO-USB umożliwia również aktualizacje oprogramowania wszystkich urządzeń PRO generacji 3 oraz samego interfejsu. Aktualizacja może
być przeprowadzona na działającym systemie i jednocześnie we wszystkich urządzeniach. W programie komputerowym możemy sprawdzić czy są
dostępne aktualizacje dla wyszukanych w systemie urządzeń i jeżeli są dostępne zostaną pobrane z Internetu, a cały proces aktualizacji przebiegnie
automatycznie i bezobsługowo.
Moduł podłączamy do magistrali systemu PRO za pomocą 3 żył (LINE, +DC i -DC) lub złącz RJ45 (moduł posiada 2 złącza RJ45, co
umożliwia wpięcie w dowolne miejsce magistrali). Złącze USB podłączamy do komputera PC (sterowniki powinny zainstalować się automatycznie).
Interfejs wymaga zainstalowanej na komputerze PC dedykowanej aplikację „PRO 3 MANAGER”, którą jest dostępna za darmo i można ją pobrać
z adresu:
Aplikacja PRO 3 MANAGER obsługuje wszystkie urządzenia PRO generacji 3 i jest nieustannie rozwijana oraz ulepszana (aktualizuje się
automatycznie przez Internet), a dzięki aktualizacji oprogramowania urządzeń jest cały czas dostęp do najnowszych możliwości systemu PRO.
Interfejs PRO-USB 2.0 (2-giej generacji) to całkowicie nowa konstrukcja urządzenia, w której poprawiono stabilność i parametry działania,
wprowadzono aktualizację oprogramowania samego interfejsu oraz dodano obsługę najnowszych urządzeń PRO generacji 3.

Index

PRO-USB 2.0

Opis

Interfejs komputerowy do zarządzania ustawieniami urządzeń PRO generacji 3 poprzez magistralę systemu domofonowego

Wykonanie

Obudowa z ABS standardu ACO (typ A)

Wymiary

71,5x72x19,5

Sposób montażu

Natynkowy

Typ instalacji

Cyfrowy system PRO: min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6

Zasilanie

15VDC / 20 mA

Pobór mocy w trybie czuwania

~0,2W

Wejścia

1 x mini USB
– podłączenie do komputera

Wejścia/Wyjścia

3 x złącza śrubowe ARK:
– podłączenie linii komunikacyjnej systemu: „LINE”
– podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
2 x złącze RJ45:
– podłączenie magistrali systemu PRO

Cechy

– zarządzanie ustawieniami wszystkich urządzeń serii PRO generacji 3
– możliwość podłączenia w dowolnym miejscu magistrali systemu PRO
– aktualizacja oprogramowania urządzeń serii PRO generacji 3
– wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
– indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
– możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
– jedno oprogramowanie na komputer PC do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 MANAGER (tylko dla MS Windows)
– możliwość pobrania za darmo oprogramowanie ze strony www.aco.com.pl/pro3manager
– możliwość aktualizacji oprogramowania intefejsu

popup