FAQ

Najczęściej spotykane problemy, pytania i ich rozwiązania. Znajdziesz tutaj odpowiedzi oraz pliki do pobrania.

Jakie są parametry kamer Aco (kąt widzenia i regulacji)?

Parametry kamer można pobrać tutaj:


Dlaczego odbiornik zadzwoni i od razu zaczyna otwierać drzwi – funkcja autootwierania?

W wybranych odbiornikach, m.in. serii P800, PRO800, INS-MP7, GLASS-PRO istnieje tzw. funkcja autootwierania. Po jej załączeniu każde zadzwonienie na odbiornik powoduje automatyczne uruchomienie otwierania drzwi. Załączenie lub wyłączenie funkcji jest możliwe poprzez przytrzymanie przez 3s ikony/klawisza „kluczyk” w odbiorniku. Załączenie funkcji sygnalizowane jest świeceniem na stałe ikony kluczyka.


Czy można posiadać dwa lub więcej odbiorników w jednym lokalu (dzwoniące jednocześnie)?

Tak, ale tylko w systemach z odbiornikami aktywnymi (wymagającymi zasilania) – w takim przypadku możemy podłączyć wiele odbiorników w systemie z ustawionym tym samym adresem odbiornika (będą dzwonić jednocześnie i z tym, który pierwszy odbierze będzie zestawione połączenie). W najprostszych systemach z odbiornikami pasywnymi (instalacja 2-żyłowa, brak zasilania) możemy podłączyć tylko jeden odbiornik w lokalu (tylko jeden odbiornik w systemie może mieć ustawiony niepowtarzalny adres odbiornika). Dwa lub więcej odbiorników pasywnych z tym samym adresem może powodować niewłaściwe działanie całego systemu. Odbiorniki aktywne to m.in: P800, INS-UP720MR oraz wszystkie odbiorniki wideo.


Jak podłączyć elektrozaczep?

Do zewnętrznych paneli domofonowych elektrozaczep podłączamy wprost do zacisków śrubowych oznaczonych jako: ELOCK+ELOCK-. Fabrycznie panele domofonowe ustawione są na współpracę z elektrozaczepem tradycyjnym co oznacza, że nie ma potrzeby zmiany żadnych ustawień.


Jak załączyć współpracę z elektrozaczepem rewersyjnym w panelach domofonowych?

Zewnętrze panele domofonowe fabrycznie ustawione są na współpracę z tradycyjnym eletrozaczepem. W celu załączenia współpracy z elektrozaczepem rewersyjnymi należy zmienić ustawienia w panelu, które  można dokonać z poziomu wbudowanego menu instalatora (wybrane produkty) lub za pomocą programu komputerowego (wszystkie produkty). W przypadku produktów serii CDNP6 jest to program nr 17 (P17) bit 7 w menu instalatora, a dla CDNP7ACC oraz INSPIRO+  program nr 10 (P10). W produktach serii FAMILIO i COMO, a także w urządzeniach autonomicznych zmiany ustawień można dokonać jedynie za pomocą programu komputerowego. Do central CDNC i CDNA  w celu podłączenie elektrozaczepu rewersyjnego należy użyć dodatkowego modułu CDN-PK. W niektórych panelach istnieje konieczność założenia specjalnej zworki.


Jak podłączyć różne rodzaje elektrozaczepów?

Wszystkie możliwości podłączenia elektrozaczepów wraz ze schematami podłączenia zostały zawarte w pliku do pobrania:


Jak podłączyć dwa elektrozaczepy do jednego panelu lub jeden elektrozaczep do dwóch paneli?

Schemat podłączenia dwóch elektrozaczepów do jednego panelu i jednego elektrozaczepu do dwóch paneli można pobrać tutaj:


W jaki sposób podłączyć sterowanie bramą z wykorzystaniem drugiego wyjścia (F2)?

W większości przypadków sterowanie bramą podłącza się do zewnętrznych paneli domofonowych. Dla produktów serii CDNP6/CDNP6ACC/CDNP7ACC/INSPIRO+ w wersji Master jest wbudowany przekaźnik i zaciski: OUTPUT (NO i N), natomiast dla wersji Slave tych produktów należy dokupić i zamontować przy panelu dodatkowy moduł z przekaźnikiem CDN-I/O. Dla produktów serii FAMILIO należy dokupić dodatkowy moduł z przekaźnikiem I/O MINI i zamontować go bezpośrednio w panelu. Dla serii COMO należy dokupić dodatkowy moduł z przekaźnikiem PRO I/O-60 (G3) i podłączyć go w dowolne miejsce systemu domofonowego PRO. Drugą bramę można również podłączyć bezpośrednio do wybranych odbiorników. Więcej informacji oraz sposób podłączenia można zobaczyć w pliku pdf. 


Jakich programów komputerowych należy używać do poszczególnych produktów?

Dla serii CDNP (CDNP5, CDNP6, CDNP6ACC):
– do zarządzania ustawieniami użyj programu: CDNP_v3xx
– do zarządzania brelokami zbliżeniowymi (także inne moduły ACC) użyj programu: ACC_v3.x

Dla serii CDNP7ACC/INSPIRO+:
– do zarządzania ustawieniami użyj programu: x700_v1x
– do zarządzania brelokami zbliżeniowymi użyj programu: ACC_v7.x
– do zarządzania elektronicznym spisem nazwisk (230E): użyj programu: 230_v7.x

Dla serii FAMILIO (P/PV):
– do zarządzania ustawieniami użyj programu: FAM_P_v2xx
– do zarządzania brelokami zbliżeniowymi użyj programu: ACC_v3.x

Dla serii COMO-PRO:
– do zarządzania ustawieniami, brelokami, aktualizacji oprogramowania produktów użyj programu: PRO 3 MANAGER
– Program umożliwia także zarządzanie ustawieniami i aktualizację oprogramowania wszystkich urządzeń serii PRO 3 generacji (odbiorniki, moduły, itp.)

Dla serii CDNA:
– do zarządzania ustawieniami użyj programu: CDNA_vxx

Dla urządzeń autonomicznych:
– INS-ACC-60 użyj programu: ACC_v7.x
– INS-ACC użyj programu: ACC_v3.x
– INS-ZS użyj programu: ZS_vx

Dla pozostałych modułów:
– moduły z ACC (m.in. CDN-ACC, CDN-5NACC, CDN-17ACC)  użyj programu: ACC_v3.x
– moduł CDN-230E użyj programu: 230_v3.x
– moduł CDN-230E V2 użyj programu: 230_v7.x

Wszystkie programy można bezpłatnie pobrać z działu Wsparcia na stronie www.aco.com.pl. Uwaga! Aby podłączyć urządzenia Aco do komputera potrzebny jest odpowiedni interfejs: kabel CDN-USB uniwersalny dla wszystkich urządzeń oprócz serii PRO, dla której należy użyć kabla PRO-USB 2.0


Jak zmienić język wyświetlanych komunikatów w produktach serii CDNP6, CDNP6ACC, CDNP7ACC oraz INSPIRO+?

Instrukcję zmiany języka można pobrać tutaj:


W jaki sposób regulować tor audio w zewnętrznym panelu domofonowym?

Panele domofonowe posiadają fabrycznie ustawiony poziom toru audio i w razie potrzeby regulacji dokonujemy za pomocą potencjometrów. Ustawień poziomu toru audio dokonujemy po uzyskaniu połączenia z odbiornikiem w następujący sposób: potencjometrem „MIC” regulujemy czułość mikrofonu panelu, potencjometrem „SPK” regulujemy poziom głośności głośnika w panelu, a kręcąc potencjometrem „BALANCE” ustalamy położenie skrajnych punktów, w których następuje wzbudzenie (piszczenie/sprzęganie) panelu i ustawiamy go w połowie między tymi punktami. W razie potrzeby należy zmniejszyć czułość mikrofonu i/lub głośność głośnika. W systemie mieszanym, z różnymi odbiornikami, regulację powinno się przeprowadzać dla odbiorników głośnomówiących, ustawiając na nim maksymalną głośność rozmowy – gdy rozmowa jest „urywana”, należy zmniejszyć poziom głośności głośnika w panelu i/lub czułość mikrofonu.


Jaki przekrój przewodu należy zastosować do zasilania panelu? Jaka może być jego maksymalna długość?

Przekrój przewodu zasilającego panel domofonowy nie powinien być mniejszy niż 1mm2 (zalecany 1,5mm2) i posiadać maksymalną długość do 30 metrów. Odległość i przekrój przewodu zasilania odgrywają tu kluczową rolę, dlatego przy większej odległości należy zwiększyć jego przekrój. UWAGA! Przekrój jest polem powierzchni przewodu a nie średnicą. Przykład: dwie połączone żyły o średnicy 0,5mm (np. przewód alarmowy, domofonowy, wieloparowy, UTP) nie dadzą razem wartości 1mm2.


Jaką średnicę przewodu należy zastosować do podłączenia odbiorników Audio? Jaka może być jego maksymalna długość?

Minimalna średnica przewodu do podłączenia odbiorników Audio w systemie domofonowym (tzw. linii unifonów) to 0,5mm. Dla takiej średnicy maksymalna długość przewodu wynosi 300m licząc od pierwszego zewnętrznego panelu domofonowego do ostatniego (najdalszego) odbiornika w systemie. Istnieje możliwość zwiększenia tej odległości do 1000m zwiększając średnice przewodów – więcej informacji znajduje się w instrukcji montażu panelu.  


Jaki przekrój przewodu należy zastosować do podłączenia elektrozaczepu? Jaka może być jego maksymalna długość?

Przekrój przewodu do podłączenia elektrozaczepu nie powinien być mniejszy niż 1mm2 i posiadać maksymalną długość do 7m.


Pod jakie zaciski podłączamy zasilacz prądu stałego (DC), a pod jakie transformator sieciowy (zasilacz napięcia zmiennego AC)?

Zasilacze prądu stałego DC podłączamy pod zaciski +DC i -DC (GND), natomiast transformatory sieciowe (zasilacze napięcia zmiennego AC) podłączamy pod zaciski AC i AC.


Czego lepiej użyć do zasilania systemu domofonowego: zasilacza prądu stałego (DC) czy transformatora sieciowego (zasilacz napięcia zmiennego AC)?

Zdecydowanie lepiej jest używać zasilaczy prądu stałego, ponieważ w przeciwieństwie do transformatorów zasilacze są bardziej uniwersalne i posiadają: liczne zabezpieczenia: m. in. termiczne, przeciążeniowe i zwarciowe, odporność na zakłócenia i przepięcia z sieci energetycznej, lepszą filtrację i stabilizację napięcia wyjściowego, zacisk PE (filtr przeciwzakłóceniowy), możliwość regulacji napięcia wyjściowego, szeroki zakres napięcia wejściowego: 100 do 240V, 50/60Hz (uniezależnienie się od wahań napięcia w sieci 230V), nowoczesną konstrukcję (zasilacz impulsowy, duża sprawność do 91%).

Dzięki temu lepiej chronią zasilane urządzenia i umożliwiają im wieloletnie i bezawaryjne działanie, a do tego są bardziej oszczędne i zużywają 2 x mniej energii. UWAGA! Do zasilania odbiorników aktywnych oraz systemów wideo należy używać wyłącznie zasilaczy prądu stałego!


Ile zewnętrznych paneli domofonowych można zasilić z jednego zasilacza bądź transformatora?

Każdy panel domofonowy powinien mieć indywidualny zasilacz.


Czy w jednym systemie domofonowym można używać zasilaczy prądu stałego (DC) i transformatorów (AC)?

Nie można stosować różnego rodzaju zasilaczy/transformatorów w jednym systemie domofonowym – może to być przyczyną różnego rodzaju zakłóceń oraz niewłaściwego działania całego systemu domofonowego.


Co oznacza komunikat „Zwar.L”?

Komunikat sygnalizuje zwarcie linii unifonów (przewody łączące odbiorniki) w instalacji domofonowej. Najczęściej przyczyny należy szukać w przewodach wychodzących z zewnętrznego panelu domofonowego do odbiornika (zaciski L+ i L-) lub uszkodzonego odbiornika. Jeżeli po odłączeniu przewodów od zacisków L+ i L- w panelu domofonowym komunikat nie zniknie, świadczy to o jego uszkodzeniu. Przypominamy, że poprawne napięcie linii unifonów (zaciski L+ i L-) w trybie czuwania, w dowolnym miejscu instalacji powinno wynosić ok 9V.


Co oznacza komunikat „t.Err”?

Komunikat sygnalizuje błąd pamięci urządzenia i konieczna jest naprawa w serwisie Aco.


Ile żył wykorzystujemy do podłączenia odbiorników w systemie domofonowym wideo i ile w systemie audio?

W przypadku systemu wideo należy użyć pełnej skrętki UTP min. cat. 5e (8 żył), gdzie 2 żyły odpowiadają za przekazanie zasilania +DC, 2 żyły odpowiadają za przekazanie zasilania -DC, 2 żyły odpowiadają za sygnał wideo i 2 żyły za sygnał linii Audio (L+ i L-). W przypadku systemu audio należy użyć żył 2 x 0,5 mm dla odbiorników pasywnych lub 4 x 0,5 mm dla odbiorników aktywnych wymagających zasilania (2 żyły odpowiadają za przekazanie zasilania (+DC i -DC) i 2 żyły za sygnał linii Audio (L+ i L-).


Jaki jest standard zaciskania złącz RJ45 w systemach domofonowych (Audio/Video) i jakie sygnały występują na poszczególnych żyłach?

W systemach domofonowych zarówno Audio jak i Video należy na wszystkich przewodach UTP zacisnąć złącza RJ45 wg. standardu T568B.

Do pobrania plik „Instrukcja prowadzenia instalacji UTP wg. standardu aco” w którym znajduje się szczegółowy opis poszczególnych żył i kolorów. Przypominamy, że dla systemów wideo wymagany jest przewód UTP min. Cat. 5e.


Pod jakie zaciski znajdujące się w odbiorniku podłączamy zewnętrzny dzwonek do drzwi?

Przycisk zwierny od dzwonka do drzwi (tzw. Przycisk dzwonkowy/chwilowy typu NO – Normalnie Otwarty) podłączamy dwiema żyłami pod zaciski RING i GND odbiornika. Funkcja dzwonka do drzwi występuje tylko w odbiornikach aktywnych Audio i we wszystkich wideo monitorach.


W jaki sposób można zmienić hasło instalatora w zewnętrznym panelu domofonowym?

Hasło instalatora zmieniamy za pomocą wbudowanego menu instalatora (wybrane produkty) lub za pomocą dedykowanego programu komputerowego (wszystkie produktów). W przypadku produktów serii CDNP/CDN/CDNC/INSPIRO+/FAMILIO jest to program nr 7 (P7) w menu instalatora.


W jaki sposób można zmienić hasło administratora w zewnętrznym panelu domofonowym?

Hasło administratora zmieniamy za pomocą wbudowanego menu instalatora (wybrane produkty) lub za pomocą dedykowanego programu komputerowego (wszystkie produktów). W przypadku produktów serii CDNP6, CDNC i FAMILIO jest to program nr 1 (P1) w menu instalatora,  w serii CDNP7ACC i INSPIRO+ jest to program nr 2 (P2), natomiast w serii CDNA jest to program nr 05 (P05).


Czy można ustawić indywidualne hasło/kod wejścia dla lokatorów?

Tak, wszystkie nasze panele i centrale domofonowe posiadają możliwość ustawienia indywidulanego 4-cyfrowego kodu wejścia dla danego lokalu oraz umożliwiają jego zmianę. Zmiany kodu można dokonać z poziomu wbudowanego menu instalatora (wybrane produkty) lub za pomocą programu komputerowego (wszystkie produkty). W przypadku produktów serii CDNP, CDNA, CDNC, INSPIRO+ oraz FAMILIO jest to program nr 1 (P1) w menu instalatora. W panelach serii COMO i FAMILIO można również zmienić kod za pomocą prostej procedury zmiany kodu przez użytkownika (przytrzymanie przez ok 4s klawisza „kluczyk” zaraz po wpisaniu aktualnego kodu).


Co to jest tabela kodów i jak można zmienić przypisaną fabrycznie tabelę kodów?

Tabela kodów to zbiór wszystkich indywidulanych (4 cyfrowych) kodów otwierania drzwi dla lokalów. Składa się z 255 różnych kodów przypisanych do każdego lokalu (adresu odbiornika od 1 do 255). Każda tabela ma swój unikatowy 4-cyfrowy numer tabeli kodów, dzięki temu na jego podstawie można łatwo odtworzyć wszystkie kody. Wpisanie tego samego numeru tabeli kodów do wszystkich urządzeń Aco umożliwia uzyskanie takich samych kodów dla lokalów. Fabrycznie przypisaną tabelę kodów (numer tabeli) można łatwo zmienić za pomocą wbudowanego menu instalatora lub za pomocą dedykowanego programu komputerowego. W przypadku produktów serii CDNP6 jest to program nr 11 (P11) w menu instalatora, dla serii CDNP7ACC/INSPIRO+ jest to program nr 9 (P9), w serii CDNA/CDNC program nr 01 (P01), natomiast  w serii FAMILIO program nr 9 (P9). W sekcji Wsparcie na stronie www.aco.com.pl znajduje się generator tabel, który umożliwia wygenerowanie kodów na podstawie numeru tabeli, wydrukowanie ich, a także przygotowanie wizytówek dla lokatorów wraz z prostą instrukcją używania kodu.


Jak dodać (przypisać) karty i breloki zbliżeniowe do pamięci panelu domofonowego?

Przypisanie kart i breloków można dokonać za pomocą wbudowanego menu instalatora (wybrane produkty), za pomocą dedykowanego programu komputerowego (wszystkie produkty) lub za pomocą breloka master (tylko seria COMO lub czytniki autonomiczne). W przypadku produktów serii:
– CDNP6 jest to program nr 20 (P20) w menu instalatora,
– CDNP7ACC/INSPIRO+ program nr 12 (P12),
– CDNA program nr 07 (P07).
Do zarządzania kartami/brelokami z komputera należy użyć programu:
ACC_v3x dla produktów serii:
– CDNP6ACC,
– FAMILIO,
– INS-ACC.
ACC_v7x dla produktów serii:
– CDNP7ACC,
– INSPIRO +.
PRO 3 MANAGER dla produktów serii:
– COMO PRO.


Jak wyłączyć funkcję podzwaniania dla konkretnego bądź wszystkich lokali?

Funkcja podzwaniania to dźwiękowe powiadomienie w odbiorniku o użyciu kodu otwierania dla danego lokalu lub użycia do otwarcia drzwi kart/breloków zbliżeniowych przypisanych do danego lokalu.  Funkcja jest fabrycznie włączona w każdym zewnętrznym panelu domofonowym, a wyłączenie jej jest możliwe za pomocą wbudowanego menu instalatora (wybrane produkty) lub za pomocą dedykowanego programu komputerowego (wszystkie produkty). W przypadku produktów serii: CDNP, CDNA, CDNC, INSPIRO+, FAMILIO (tylko wersje z zamkiem szyfrowym) jest to program nr 4 (P4) w menu instalatora. Natomiast w przypadku serii  COMO PRO oraz FAMILIO bez zamka szyfrowego wyłączenie jest możliwie jedynie z poziomu programu komputerowego.


Czy istnieje możliwość importowania pamięci ustawień z jednego panelu domofonowej do drugiego?

Panele domofonowe dają możliwość eksportowania i importowania pamięci ustawień za pomocą dedykowanych do danego produktu programów komputerowego. Po połączeniu się z panelem musimy zapisać do pliku zawartość pamięci ustawień, a następnie połączyć się z kolejnym panelem i otworzyć lub importować zapisany wcześniej plik.


Czy reset paneli domofonowych do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie z pamięci breloków zbliżeniowych?

Reset do ustawień fabrycznych produktów serii INSPIRO+, CDNP, CDNA i CDNC nie spowoduje usunięcia z pamięci breloków zbliżeniowych.  W przypadku paneli serii FAMILIO reset do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie z pamięci wszystkich zapisanych breloków zbliżeniowych.


Co oznaczają i jak powinny zachowywać się diody na bramce IP acoGO! 2.0 ?

Urządzenie posiada 3 diody sygnalizujące. Pierwsza dioda od lewej strony odpowiada za zasilanie, gdy się nie świeci oznacza to, że urządzenie nie jest podłączone do zasilania. Druga dioda (środkowa) sygnalizuje nam czy urządzenie zostało skonfigurowane, jeżeli mruga oznacza to, że urządzenie nie zostało w pełni skonfigurowane, jeżeli zaobserwujemy szybkie mruganie oznacza to, że bramka IP wykryła sygnał dzwonienia, jeżeli przygasa oznacza że dzwonienie odbywa się na inny adres w systemie. Trzecia dioda (prawa) jeżeli mruga oznacza to, że urządzenie nie może połączyć się z serwerem acoGO! (brak podłączenia do Internetu), jeżeli szybko mruga oznacza, że bramka wystawiła swoją sieć wifi i jest gotowa do konfiguracji. Prawidłowo działające urządzenie powinno mieć zapalone wszystkie diody podczas spoczynku.


Jaka jest zalecana wysokość montażu paneli/centrali domofonowych?

Instrukcję montażu można pobrać tutaj:

Nie znalazłeś/-aś potrzebnych informacji?
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Przejdź do kontaktu

popup