Przełącznik video

PRO-VIDEO-SW2–60 (G3) Przełącznik dodatkowej kamery

Przełącznik video

PRO-VIDEO-SW2–60 (G3) Przełącznik dodatkowej kamery

Index

PRO-VIDEO-SW2-60 (G3)

Opis

Moduł przełącznika dodatkowej kamery do puszki elektrycznej Φ60mm

Wymiary (mm)

50x50x18

Typ instalacji

– Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6

Zasilanie

15VDC / 26mA

Pobór mocy w trybie czuwania

~0,3W

Wyjścia

5 x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO):
– podłączenie sygnału audio: „LINE”
– podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
– podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-”

Wejścia

5 x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO):
– podłączenie sygnału audio: „LINE”
– podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
– podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-”
5 x złącza śrubowe
– podłączenie sygnału audio: „LINE”
– podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
– podłączenie zewnętrznego sygnału Video z dodatkowej kamery: „V+” i „V-” (sygnał różnicowy)

Cechy

– możliwość podłączenia dodatkowej kamery w systemie PRO
– możliwość zastosowania większej ilości przełączników w celu podłączenia maksymalnie 4 dodatkowych kamer w systemie
– możliwość podłączenie do 4 przełączników obsługiwanych globalnie przez wszystkie monitory w systemie
– możliwość podłączenia do 4 przełączników dla każdego adresu indywidualnie (obsługiwanie tylko przez monitor z tym samym adresem)
– adresowanie modułu analogicznie jak odbiorników systemu PRO
– obsługuje adresy odbiorników: 31 adresów (programowany przełącznikami na module) lub 1023 adresów (programowanych z komputera za pomocą opcjonalnego interfejsu PRO-USB)
– dla adresu 0 moduł obsługiwany jest przez wszystkie odbiorniki w systemie
– monitory wykrywają ilość podłączonych przełączników
– kompatybilny z całym systemem PRO
– mieści się w puszcze elektrycznej o średnicy 60mm
– moduł obsługiwany przez monitory od wersji oprogramowania: v1.3 dla MPRO7; v1.6 dla MPRO; GLASS-PRO (niezależnie od wersji)
– moduł działa jako przełącznik kamer w panelach serii COMO przy pracy dwóch paneli Master/Slave

Pozostałe funkcje związane z 3 generacją modułu:
– programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)
– kompatybilne z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
– indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
– wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
– indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
– możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
– jedno oprogramowanie do obsługo wszystkich urządzań: PRO 3 Manager

popup