PRO-I/O, PRO-I/O-60

PRO-I/O, PRO-I/O-60

Sterowanie automatyką domową i urządzeniami zewnętrznymi, dodatkowa sygnalizacja, autootwieranie.