Przełącznik kamer

VIDEO-SW2 MINI–60 Przełącznik dodatkowej kamery – do puszki elektrycznej Ø60 mm

Przełącznik kamer

VIDEO-SW2 MINI–60 Przełącznik dodatkowej kamery – do puszki elektrycznej Ø60 mm

Index

VIDEO-SW2 MINIu201360

Opis

Moduł przełącznika dodatkowej kamery (bez obudowy)

Wymiary (mm)

Ø: 60mm

Typ instalacji

Cyfrowy: skrętka cat. 5e lub 6

Zasilanie

15VDC / 26mA

Pobór mocy w trybie czuwania

~0,4W

Wyjścia

Złącza śrubowe ARK:
– podłączenie sygnału VIDEO systemu PRO (para niebieska)
– podłączenie linii systemu PRO
– podłączenie zasilania

Wejścia

Złącza śrubowe ARK:
– podłączenie sygnału VIDEO systemu PRO (para niebieska)
– podłączenie linii systemu PRO
– podłączenie zasilania
– podłączenie zewnętrznego sygnału VIDEO (sygnał różnicowy)

Cechy

– możliwość podłączenia dodatkowej kamery w systemie
– możliwość zastosowania większej ilości przełączników w systemie w celu podłączenia większej ilości dodatkowych kamer (do 4 kamer obsługiwanych globalnie przez wszystkie monitory lub do 4 kamer dla każdego adresu wieomonitora.
– możliwość podłączenia kamery obsługiwanej globalnie oraz jednocześnie kamery dla każdego adresu
– adresowanie analogicznie jak odbiorniki systemu PRO (0 u2013 3 0 = dowolny adres) dla jakiego adresu ma realizować funkcje przełączenia kamery
– monitory wykrywają ilość podłączonych przełączników
– kompatybilny z całym systemem PRO
– mieści się w puszcze elektrycznej o średnicy 60mm
– moduł obsługiwany przez monitory od wersji oprogramowania: v1.3 dla MPRO7 oraz v1.6 dla MPRO

popup