Moduł specjalny

CDNVSbk Sumator pośredni wideo (bez kamery)

Moduł specjalny

CDNVSbk Sumator pośredni wideo (bez kamery)

Sumator pośredni bez kamery rozbudowuje magistralę cyfrowego systemu wideodomofonowego. Sumator stosowany w przypadku paneli audio
Slave, w których nie ma modułu kamery, a sygnał wideo musi być przekazywany dalej do magistrali. Umożliwia wprowadzenie do magistrali
zasilania, sygnału audio (LINE) i sygnału audio z poprzedzającego panelu (ML). Wyjście i wejście sumatora pośredniego to złącza RJ-45 na
magistralę systemu (skrętka UTP cat. 5e lub 6).

W wybranych modelach urządzeń możliwy jest montaż bezpośrednio w ramce lub puszce. Kompatybilny z cyfrowymi panelami z modułem
kamery z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P z zewnętrzną kamerą.

Index

CDNVSbk

Opis

Sumator pośredni rozbudowujący istniejącą magistralę cyfrowego systemu wideo w miejscach, gdzie nie będzie zastosowany moduł kamery

Wykonanie

Obudowa z tworzywa ABS

Wymiary (mm)

71,5x72x19,5

Typ instalacji

Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6

Zasilanie

15V DC

Wyjścia

1 x gniazdo RJ45 (wyjście magistrali wideo)

Wejśćia

– 1 x gniazdo RJ45 (wejście magistrali wideo)
Złącza śrubowe ARK:
– podłączenie linii audio z poprzedzającej centrali/panelu (złącze „ML”)
– podłączenie linii audio z centrali/panelu
– podłączenie zasilania

Cechy

– stosowany w centralach serii CDNP typu Slave bez modułu CDNVK
– stosowany w panelach Inspiro audio Slave pracujących w systemie wideo
– stosowany w panelach Familio P
– wprowadza do magistrali systemu: sygnał linii audio
– wyprowadza z magistrali sygnał linii audio z poprzedzającej centrali/panelu (złącze „ML”)