Moduł specjalny

CDN-U Moduł dodatkowej sygnalizacji dzwonienia z możliwością otwierania drzwi

Moduł specjalny

CDN-U Moduł dodatkowej sygnalizacji dzwonienia z możliwością otwierania drzwi

Moduł umożliwia podłączenie urządzeń sygnalizujących dzwonienie do lokalu np.: w przypadku osób nie
słyszących dodatkowych dzwonków, żarówek itp. Moduł umożliwia także automatyczne otwieranie drzwi bez
konieczności podnoszenia słuchawki odbiornika. Możliwa jest praca samodzielna modułu lub równoległa z
odbiornikiem na tym samym adresie. Moduł posiada wbudowany przekaźnik umożliwiający sterowanie dowolnym
urządzeniem, które ma być załączone podczas dzwonienia. Wbudowane wejście pozwala podłączyć dowolny
przycisk zwierny lub przełącznik wywołujący automatyczne otwieranie podczas dzwonienia, np. zegar czasowy,
(umożliwiający automatyczne otwieranie drzwi w ustawionych godzinach) lub pilot zdalnego sterowania (możliwość
zdalnego otwierania drzwi).

W wybranych modelach urządzeń możliwy jest montaż bezpośrednio w ramce lub puszce.

Kompatybilny z cyfrowymi centralami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV.

Index

CDN-U

Opis

Uniwersalny moduł sygnalizacji dzwonienia z możliwością automatycznego otwierania dzwi

Wymiary (mm)

70,5x71x19,5

Wykonanie

Obudowa z tworzywa ABS

Max. ilość abonentów

1

Typ instalacji

Cyfrowy system P: 2 żyłowa + zasilanie

Pobór mocy w trybie czuwania

~0,3W

Zasilanie

15V DC / 80mA lub 11,5V ± 0,5V AC

Wyjścia

złącza śrubowe ARK:
– wyjścia NO/NC przekaźnikowe, max. 2A,30VDC
– zasilanie zewnętrznego urządzenia: OUT +12V DC max. 100mA

Wejścia

złącza śrubowe ARK
– zasilanie modułu 12V+ i -DC/GND lub AC~ i AC~
– podłączenie przycisku zwiernego u201eINPUTu201d (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk
– podłączenie linii audio z centrali / panelu

Cechy

– adresowanie modułu za pomocą przełączników – analogicznie jak w odbiornikach (1 – 255)
– jeden moduł może współpracować tylko z jednym wybranym adresem
– wbudowany sygnalizator dźwiękowy „buzzer” – z możliwością wyciszenia
– załączenie wyjścia OUTPUT w czasie dzwonienia
– tryb auto – po wykryciu dzwonienia wyjście OUTPUT załącza się 5-krotnie i zakończy dzwonienie
– wywołanie otwierania drzwi (autootwieranie) – po zwarciu na stałe wejścia INPUT w czasie dzwonienia
– możliwa jest samodzielna praca modułu bez unifonu (wbudowany sygnalizator dźwiękowy) oraz równoległa z unifonem
– kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV

popup