« wróć na stronę główną

Beneficjent

ACO Sp. z o. o. sp. k.

realizuje projekt pn.: 

„Rozwój przedsiębiorstwa ACO poprzez wdrożenie znacząco ulepszonego wideodomofonu w oparciu o nowy projekt wzorniczy

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 2.3.5 

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie znacząco ulepszony wideodomofon, z niedostępnym dotąd w ofercie przedsiębiorstwa, w całości dotykowym wideomonitorem i funkcją zarządzania urządzeniem przy pomocy bezprzewodowej sieci Ethernet. Nowy wideodomofon oparty będzie o technologię IP, która w przyszłości da możliwość rozbudowy i integracji z aplikacją mobilną i webową.

Wartość projektu: 1 321 512.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 513 240.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.07.2019 – 31.01.2020 r.